ICT free Wifi ArchiveLatest Posts

วิธีลงทะเบียน เข้าใช้ ict free wifi

การสมัครและการใช้งาน วิธีลงทะเบียน เข้าใช้ ICT Free WiFi วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Account เมื่อคลิกลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับ Account ที่นี่ จะมีหน้าสมัครสมาชิกหน้าข้างล่างนี้ขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่างข้างล่างนี้ วิธีการ login เข้าใช้งาน ICT Free WiFi เปิดเว็บบราวเซอร์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ url เว็บใดก็ได้ เช่น www.com250.com จะปรากฎหน้า login ให้ท่านนำ username และ password ที่ได้รับจากการสมัครมากรอกในช่อง username และ password โดยทำการเลือก service เป็น “TOT Wi-Fi” แล้วทำการกดปุ่ม Sign

ICT Free WiFi ลงทะเบียนใช้ wifi ฟรี ICT Free WiFi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ICT Free WiFi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ลงทะเบียนใช้ ICT Free WiFi ฟรี  วิธีสมัครไวไฟฟรีรัฐบาล ให้สมัครลงทะเบียนตามลิงค์แบบนี้ครับ  http://vip.totwifi.com/ict-ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่   ตัวอย่างเช่น นครราชสีมา   http://vip.totwifi.com/ict-nakhonratchasima/ (แค่ยกตัวอย่าง) กรอกข้อมูลในหน้าลงทะเบียนตามจริง จากนั้นจะได้รับอีเมลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในหัวข้ออีเมล์ว่า Your TOT Wi-Fi Username & Password‏ ถ้าไม่ได้รับอีเมลให้ไปเช็คในกล่องอีเมลขยะ สำหรับการใช้งานบริการ ICT Free Wi-Fi (ความเร็ว ดาวน์โหลด/อัพโหลด สูงสุด 3Mbps/512bps) Account นี้ สามารถใช้ได้ 6 เดือน นับจากวันลงทะเบียน โดยใช้งานได้ต่่อเนื่องครั้งละ 2 ชั่วโมง