SCOPE ArchiveLatest Posts

เครื่องต้นแบบ Tablet ป.1 ยี่ห้อ SCOPE

Tablet แจกเด็กป.1 ยี่ห้อ SCOPE จากประเทศจีน ราคา 2,430 บาทต่อเครื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ได้มีมติเลือกให้ บริษัท บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน (Government to Government :จีทูจี) ในโครงการ 1 แท็บเล็ต 1 นักเรียน ซึ่งจะแจกแท็บเล็ตให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งหมด 860,000 เครื่อง   สเปก Tablet ป.1 SCOPE ความละเอียดขั้นต่ำ