Tag: ติดไวรัส

อาการของคอมฯที่ติดไวรัส

สามารถสังเกตุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ อาจเป็นไปได้ว่าได้มีไวรัสเข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว 1.ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน 2.ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น 3.วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป 4.ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อ ย ๆ 5.เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ 6.เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกร…

Read More