Tag: ประวัติ วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม – Google Doodles วันนี้ให้ควาามสำคัญกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวไทย โดยเปลี่ยนเปนโลโก้ ผู้ชายลักษณะเหมือนช่างกำลังยกโลโก้…

Read More