Tag: วันหยุด 9

วันหยุด9เมษยายน2555

ประกาศวันหยุด 9 เมษายน 2555 ครม.ประกาศให้ 9 เม.ย.55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

ครม.ประกาศให้ 9 เม.ย.55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 2555 เพราะอยุ่ในช่วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา…

Read More