Tag: วันแรงงานแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม – Google Doodles วันนี้ให้ควาามสำคัญกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวไทย โดยเปลี่ยนเปนโลโก้ ผู้ชายลักษณะเหมือนช่างกำลังยกโลโก้ Google และมีกล่องเครื่องมือวางอยู่ข้างๆ ซึ่งจะสื่อถึงการใช้แรงงานนั่นเอง เรามารู้จักกับประวัติวันแรงงานแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ National Labor Day หรือ May day)…

Read More