Tag: วิธีใช้ windows 7 registry tweaker

วิธีใช้โปรแกรม windows 7 registry tweaker

Windows 7 Registry Tweaker คือโปรแกรมปรับแต่งรีจีสเตอร์ของ Windows 7 ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ เช่น ปิดการแสดงผลเมนูบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว…

Read More