ยกเลิกการจดจำตำแหน่งสุดท้ายที่ทำงานไว้

Home  »  Tip   »   ยกเลิกการจดจำตำแหน่งสุดท้ายที่ทำงานไว้

2000 Regedit
Start Run Regedit Enter
HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Applets Regedit

LastKey Regedit Security / Permissions RegEdit

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts