ยกเลิกการจดจำตำแหน่งสุดท้ายที่ทำงานไว้advertisement

2000 Regedit
Start Run Regedit Enter
HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Applets Regedit

LastKey Regedit Security / Permissions RegEditRelated Posts