วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากในครั้งเดียว

Home  »  How toWindows   »   วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากในครั้งเดียว

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายๆไฟล์

การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename) เป็นพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนทำเป็นอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ ค้นหา หรือจัดกลุ่มไว้ให้เป็นระเบียบนั่นเอง แต่ส่วนมากก็เป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละไฟล์

แล้วถ้าไฟล์งานหรือรูปภาพเรามีจำนวนมากๆ เป็นร้อยๆไฟล์จะเปลี่ยนชื่อทีละไฟล์ก็เมื่อยมือกันพอดี

วันนี้ผมจะแนะนำวิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายๆไฟล์พร้อมกันด้วย ฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบวินโดว์นี่เองโดยเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอื่นช่วย

ขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

  • ทำการรวมไฟล์ฺทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน
  • เปิดโฟลเดอร์ไฟล์เหล่านั้นไว้
  • แล้วเลือกไฟล์ทั้งหมดโดยกดปุ่ม Ctrl+A

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

  • คลิกเมาส์ขวา บนไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง
  • เลือก Rename
  • เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด Enter

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

  • ไฟล์ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันแต่มีวงเล็บตัวเลขเรียงถึงไฟล์สุดท้าย เช่น Comfixclub (1) ถึง Comfixclub (100)

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

 

Tags.

https://www com250 com/how-to-rename-many-files-at-once/

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *