Author: Com250 (Page 356/356)

การแก้ไข VBS.PICA.M

การแก้ไข VBS.PICA.M Godzilla หรือ VBS.Pica.E@mm เป็นไวรัส ตัวใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ จัดเป็น spyware ที่ก่อกวนการทำงานมากกว่าจะทำลายข้อมูล…

Read More

ไวรัส Gdooey Mae

อาการคือ เปิด drive ต่างๆ โดยการ double click ไม่ได้เลยต้องกด คลิก ขวา…

Read More

วิธีตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน

วิธีตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน เราจะมีวิธีตรวจสอบรหัสบัตรประชาชนอย่างไร… คงเคยเห็นแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิกของหลายๆ เว็บไซต์บังคับให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน เช่น เว็บขายของ, เว็บประเภทเกมส์ออนไลน์, ฯลฯ ก็พลันคิดไปว่าต้องตรวจสอบโดยการติดต่อฐานข้อมูลของก ระทรวงมหาดไทยเลยเหรอนี้…

Read More