ปัญหาไวรัส (Page 17/17)

การแก้ไข VBS.PICA.M

การแก้ไข VBS.PICA.M Godzilla หรือ VBS.Pica.E@mm เป็นไวรัส ตัวใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ จัดเป็น spyware ที่ก่อกวนการทำงานมากกว่าจะทำลายข้อมูล…

Read More

ไวรัส Gdooey Mae

อาการคือ เปิด drive ต่างๆ โดยการ double click ไม่ได้เลยต้องกด คลิก ขวา…

Read More