Latest Stories (Page 355/357)

เปิด service ของ Windows Fiewall ไม่ได้

วิธีแก้ไข  ให้ทำการ  Rebuilding the WMI Repository มีดังนี้ ======================================== สำหรับ Windows…

Read More

3 ขั้นตอนในการป้องกันไวรัส

การใช้งานอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน  ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่หลายๆ คน และหลายๆธุรกิจจะขาดเสียมิได้ และถือเป็นช่องทางที่ผู้คิดค้นไวรัสชอบมากที่สุด เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้พร้อมกันทั่วโลกเลยทีเดียว ดังนั้น ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่จำเป็นต้องใช้งาน อินเตอร์เน็ต…

Read More

Blue Screen of Death จอฟ้า

Blue Screen of Death จอฟ้า Blue Screen of Death จอสีฟ้า…

Read More