Tag: กู้ไฟล์

กู้ไฟล์ที่ถูกลบด้วยโปรแกรม Recuva

Recuva (recover) เป็นโปรแกรมสำหรับกู้ไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบกลับคืนมา แม้ไฟล์นั้นจะถูกลบไปจากถังขยะแล้ว โปรแกรม Recuva สามารถสแกนคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อค้นหาไฟล์ที่ถูกลบไป เพื่อที่จะเลือกได้ว่าจะกู้ไฟล์ใดกลับคืนมาบ้าง และที่น่าจะเหมาะกับหลายๆท่านคือรองรับการกู้ไฟล์จาก SD Card…

Read More