Tag: คำขวัญวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ 2556

วันเด็กแห่งชาติ โดยทั่วไปคงจะทราบกันดีว่าวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยเรานั้นจะตรงกับ วันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม ของทุกปี วันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556 เนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์คนส่วนมากก็ต้องหยุดอยู่แล้วแต่ก็จัดให้เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป…

Read More

คำขวัญวันเด็ก 2556 คำขวัญวันเด็กปี 2556 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติวันที่ 12 มกราคม 2556

วันเด็กแห่งชาติในปี 2556 นั้นคือวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 โดยปกติแล้ววันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยเป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป…

Read More