Tag: นักพับกระดาษ

Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ

Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ นักพับกระดาษระดับโลก คือใคร

Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ นักพับกระดาษเขาคือใคร วันนี้ google doodles ขึ้นโลโก้แปลกๆมาอีกแล้ว คือโลโก้อะไรกันแน่นะ?…

Read More