Tag: นาฬิกาอัจฉริยะ

Samsung Galaxy Altius นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจากซัมซุง

Samsung Galaxy Altius นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจากซัมซุง – ที่ผ่านมีก็มีข่าวลือเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริยะของ Apple อย่าง iWatch กันมาบ้างแล้ว…

Read More

iWatch นาฬิกาอัจฉริยะจากแอปเปิล ลือว่าจะวางขายปี 2013

iWatch นาฬิกาอัจฉริยะจากแอปเปิล ลือจะวางขายปี 2013 ก่อนหน้านี้ก็มีข่างลือว่าแอปเปิลเคยมีข่าวจะทำนาฬิกาอัจฉริยะเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ข่าวลือก็ยังไม่เป็นความจริง จนกระทั่งล่าสุดมีข่าวจากเว็บไซต์ของจีนว่ามีข่าววงในจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ให้แอปเปิลกำลังมีแผนจะทำนาฬิกาอัจฉริยะที่อาจจะใช้ชื่อว่า iWatch iWatch จะใช้ชิปของ Intel…

Read More