Tag: น้ำท่วม

วิธีดูแลคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คในช่วงสภาวะน้ำท่วม

วิธีดูแลคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คในช่วงสภาวะน้ำท่วม โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หลากหลายรุ่นไม่สามารถกันน้ำได้ ฉะนั้นในช่วงที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ การป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้รอดพ้นจากการโดนน้ำเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นการรักษาเครื่องให้ใช้ได้นานเต็มประสิทธิภาพ จึงควรจัดการดังต่อไปนี้  ย้ายคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คไว้ที่ปลอดภัย…

Read More