Tag: วันแม่แห่งชาติ 2554

Google กับ วันแม่แห่งชาติ

เที่ยงคืนของวันที่ 12 สิงหาคม 2554 Google ได้เปลี่ยนโลโก้ตัวใหม่เป็นวันแม่แห่งชาติ นั่นก็แสดงว่า Google ก็ให้ความสำคัญกับวันสำคัญต่างๆ ของไทย…

Read More