Tag: วิธีเข้าเน็ตประชารัฐ

วิธีลงทะเบียน WiFi ฟรี เน็ตประชารัฐ

วิธีการลงทะเบียนใช้งาน WIFI ฟรี เพื่อประชาชน โดยโครงการเน็ตประชารัฐ โดย Wi-Fi ฟรีเพื่อประชาชน นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเน็ตประชารัฐ ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…

Read More