Tag: ออนไลน์สโตร์

Dtac Online Store ดีแทคเปิดตัวออนไลน์สโตร์

Dtac Online Store ดีแทคเปิดตัวออนไลน์สโตร์

Dtac Online Store ดีแทคได้เปิดตัวออนไลน์สโตร์ เพื่อจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น มีหน้าจอการใช้งานที่ออกแบบให้มีความเข้าใจง่าย พร้อมรวบรวมสินค้าใหม่ ๆ จากดีแทคให้ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากพอสมควร…

Read More