Tag: แก้ปัญหาปรินเตอร์

cleaning printer

แก้ปัญหาปรินเตอร์ canon พิมพ์ขาดๆ หายๆ

วิธีการแก้ปัญหาปรินเตอร์ canon พิมพ์ขาดๆ หายๆ การแก้ปัญหาเบื้องต้น ทำได้ง่ายๆ ตามนี้ครับ ตรวจดูปริมาณน้ำหมึกในตลับหมึกหรือแทงค์หมึก ถ้าน้อยให้เติมหมึกก่อน คลิกที่ …

Read More