Tag: แสดงนามสกุลไฟล์ ของ windows 7

แสดงนามสกุลไฟล์

วิธีแสดงนามสกุลไฟล์ ของ windows

วิธีการแสดงนามสกุลไฟล์ ปกติแล้วระบบวินโดว์จะทำการซ่อนนามสกุลของไฟล์เอาไว้ เพราะจะมีไอคอนแสดงเป็นรูปของชนิดไฟล์อยุ่แล้ว และเมื่อเวลาเราเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็จะไม่ทำให้นามสกุลของไฟล์เปลี่ยนไปเพราะคนส่วนมากเวลาเปลี่ยนชื่อไฟล์จะไม่ใส่นามสกุลไฟล์อยุ่แล้ว แล้วทำไมต้องดูนามสกุลไฟล์ เพราะจะมีบางกรณีนี่ที่ระบบรวนไอคอนแสดงชนิดไฟล์ขึ้นไม่ตรงหรือไม่ขึ้น ทำให้เราไม่แน่ใจว่าไฟล์นั้นจริงๆแล้วคือไฟล์อะไรกันแน่ เราจึงจำเป็นต้องเปิดการแสดงนามสกุลไฟล์ออกมา แต่ข้อเสียของการแสดงนามสกุลไฟล์ คือ…

Read More