Tag: 4.4 KitKat

Galaxy 14 รุ่นเตรียมรับการอัพเดท Android 4.4 KitKat

Galaxy 14 รุ่นเตรียมรับการอัพเดท Android 4.4 KitKat – พาดหัวข่าวมาแบบนี้ย่อมเป็นข่าวดีแน่นอนครับ สำหรับระบบปฏบิติการใหม่ 4.4 KitKat…

Read More