Tag: Altius

Samsung Galaxy Altius นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจากซัมซุง

Samsung Galaxy Altius นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะจากซัมซุง – ที่ผ่านมีก็มีข่าวลือเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริยะของ Apple อย่าง iWatch กันมาบ้างแล้ว…

Read More