Tag: Autorun

วิธีแก้ไวรัส .exe แก้ไวรัส windrvs32.exe

วิธีแก้ไวรัส .exe – แก้ไวรัส windrvs32.exe ขั้นตอนการทำงานของไวรัสมีอะไรบ้าง เมื่อคลิกไฟล์ไวรัส ไวรัสจะเขียนไฟล์ไวรัสชื่อ DXGDIALOG.EXE ไว้ใน C:\WINDOWS\system32…

Read More

รวมโปรแกรมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไวรัส

รวมโปรแกรมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไวรัส * ARDV ป้องกันการโจมตีทาง Autorun เข้าระบบ * โปรแกรมแก้ไขอาการ SVCHOST.exe ค้าง…

Read More

กำจัดไวรัสด้วย Autorun Bad123[Autoit[1].AC]-Fix autoit error วิธีแก้

กำจัดไวรัสด้วย Autorun  Bad123[Autoit[1].AC]-Fix autoit error วิธีแก้ – ใครเคยเจอปัญหาไวรัส Bad 1 …

Read More