Tag: c documents

วิธีแก้ไวรัส .exe แก้ไวรัส windrvs32.exe

วิธีแก้ไวรัส .exe – แก้ไวรัส windrvs32.exe ขั้นตอนการทำงานของไวรัสมีอะไรบ้าง เมื่อคลิกไฟล์ไวรัส ไวรัสจะเขียนไฟล์ไวรัสชื่อ DXGDIALOG.EXE ไว้ใน C:\WINDOWS\system32…

Read More

My Documents หายไป จะเอากลับยังไง

1. คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run แล้วพิมพ์ regedit แล้วคลิกปุ่ม OK 2….

Read More