Tag: canon ix6770 error 6a81

Canon pixma error code 6a81 คืออะไร แก้ยังไง

Error code 6a81 บนเครื่องพิมพ์ Canon Pixma เช่น IP4800, MG5140, MG5150, MX882, canon ix6500 error code 6a81 คืออะไร เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ทำงานแล้วข้อความผิดพลาดขึ้นในคอมว่า Error 6a81…

Read More