Tag: desktop

วิธีแก้ไขไอคอนหน้าจอหาย หน้าจอว่างเปล่า windows xp

วิธีแก้ไขปัญหากรณี Icon Desktop หาย หน้าจอหาย หน้าจอว่างเปล่า สำหรับ windows xp หลายคนคงเคยเจอกรณีเปิคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วพบว่า…

Read More