Tag: Dropbox

Dropbox ฝากไฟล์ฟรี ฝากรูปฟรี เก็บไฟล์ส่วนตัวไว้บนฮาร์ดดิสก์ออนไลน์

เก็บไฟล์ส่วนตัวไว้บน Dropbox ในปัจจุบันอุปกรณ์ประเภทเก็บไฟล์มีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Flash drive, SDcard, Memory ต่างๆ รวมไปถึงฮาร์ดดิสก์ด้วย เหล่านั้นล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ข้อเสียโดยรวมก็คือข้อมูลมีโอกาศสูญหายได้ถ้าเกิดอุปกรณ์เหล่านี้พังหรือทำหล่นหาย ปัญหาต่างๆจะหมดไป…

Read More