Tag: e8

Canon MP145 ขึ้น E8

E8 คือซับหมึกใกล้เต็มครับ E27 ซับหมึกเต็มแล้ว เราสามารถปิด error นี้ได้ แต่ซับหมึกที่เต็มก็ยังเต็มเหมือนเดิมเป็นไปได้ก็แกะออกมาล้างครับ วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon…

Read More