Tag: exe

เช็คจุดเสียบนจอ LCD ด้วยโปรแกรมทดสอบจุดเสียบนจอ LCD ฟรี

เมื่อซื้อจอ LCD มาสิ่งที่ควรทำคือเช็คจุดเสียบนจอ LCD มาดูกันว่าจอ  LCD  ของคุณมี  Dead Pixels (จุดเสีย)…

Read More

วิธีแก้ไวรัส .exe แก้ไวรัส windrvs32.exe

วิธีแก้ไวรัส .exe – แก้ไวรัส windrvs32.exe ขั้นตอนการทำงานของไวรัสมีอะไรบ้าง เมื่อคลิกไฟล์ไวรัส ไวรัสจะเขียนไฟล์ไวรัสชื่อ DXGDIALOG.EXE ไว้ใน C:\WINDOWS\system32…

Read More