Tag: facebook security

เคล็ดลับความปลอดภัยในการใช้ Facebook

การตั้งค่าความปลอดภัยใน Facebook Facebook ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายๆคนไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า สาย บ่าย เย็น ก่อนนอน หรือทำอะไรอยู่ก็ตาม…

Read More