Tag: Folder

วิธีดูขนาด folder โปรแกรมดูขนาดโฟลเดอร์ฟรี

วิธีดูขนาด folder ด้วยโปรแกรมดูขนาดโฟลเดอร์ฟรีๆ มาแล้ว ปกติในวินโดว์เราจะดูได้แค่ขนาดของไฟล์ใช่ไหมครับ แต่พอดีช่วงนี้ฮาร์ดดิสก์ผมเต็ม ก็เลยอยากจะลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างเผื่อจะได้พื้นที่ว่างกลับมา แต่พอเช็คดูแล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปลบอะไรบ้าง โปรแกรมที่ลงไว้ก็ไม่เยอะ เพลงหนัง…

Read More

รวมโปรแกรมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไวรัส

รวมโปรแกรมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไวรัส * ARDV ป้องกันการโจมตีทาง Autorun เข้าระบบ * โปรแกรมแก้ไขอาการ SVCHOST.exe ค้าง…

Read More

Lock folder โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

สำหรับวิธีการ ล๊อก Folder ที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องการให้คนอื่นม าเปิดดูไฟล์ใน Folder ของเราวันนี้ ขอเสนอวิธีการ ล๊อก Folder…

Read More