Tag: galaxy (Page 7/7)

Samsung GALAXY Note II

โฆษณา Galaxy Note 2 ตัวเต็มพร้อมแสดงจุดเด่น

Samsung GALAXY Note 2 เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของตระกูล Note เชื่อว่าหลานคนคงจะเล็งๆ ไว้อยู่เหมือนกัน หรือบางท่านอาจจะมีไว้เป็นเจ้าของแล้วเรียบร้อย และก็มีโฆษณาของ Samsung…

Read More

Amazon เปิดพรีออเดอร์ Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus แล้วราคาเริ่มต้นที่ 12,000 บาท – Samsung galaxy tab 7.0 Plus ราคา

Amazon เปิดพรีออเดอร์ Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus แล้ว Samsung galaxy…

Read More