Tag: Google map

Google ได้เปิดตัว Google Map Maker

ล่าสุดทาง Google ได้เปิดตัวบริการใหม่ชื่อ Google Map Maker โดยจะเป็นการเปิดให้คนในพื้นที่นั้นๆซึ่งจะมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่มาก เป็นผู้สร้างหรือแก้ไขแผนที่ได้ รวมถึงการรีวิวสถานที่ต่างๆได้ด้วยครับ  ซึ่งจะทำให้การใช้งาน…

Read More