Tag: Hardware

ทำความรู้จัก Windows 7 32-bit หรือ 64-bit

Windows 32-bit หรือ Windows 64-bit ดีต่างกันอย่างไร และทำไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สาเหตุหลักๆ ของการพัฒนา Windows…

Read More

5 วิธีถนอมแฟลชไดร์ฟสุดรัก

ภัยที่เกิดขึ้นกับแฟลชไดร์ฟโดยรวมๆคือ แฟลชไดร์ฟสูญหาย แฟลชไดร์ฟเสียหายเพราะโดนไวรัส การถูกดูข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลในแฟลชไดร์ฟสูญหาย วิธีแก้ไขคือ 1. เก็บไว้ใกล้ตัว-ไม่ต้องกลัวหาย นับวันแฟลชไดรฟ์จะมีขนาดเล็กลง หายง่ายมาก…

Read More