Tag: HDD

รูปแสดงการทำงานของโปรแกรม HDDRegenerator

HDD Regenerator โปรแกรมซ่อมฮาร์ดดิส ซ่อม Badsector Harddisk

HDD Regenerator การซ่อม Badsector Harddisk ด้วย HDD Regenerator โปรแกรมซ่อมฮาร์ดดิส บางครั้งอยู่ดีๆ เข้าวินโดว์ไม่ได้…

Read More

ปรับค่าใน System Restore

โดยปกติ Windows xp จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ใน Restore ยิ่งถ้าฮาร์ดดิสก์ของเรามีขนาดใหญ่ System Restore ก็จะกันไว้มากเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เราเสียพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไปโดยเปล่าประโยชน์ ปรับค่าใน…

Read More