Tag: Hot Key

เรียกใช้ Windows Key เปิดใช้โปรแกรมบนทาสก์บาร์แบบด่วน ๆ สำหรับ Windows 7

บนแถบทาสก์บาร์ของระบบ Windows 7 โปรแกรม เพื่อให้การเรียกใช้งานการเปิดโปรแกรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถเก็บชอร์ตคัทหรือไอคอนที่มีการเรียกใช้งานบ่อยๆ เอาไว้หลายๆ เราสามารถกดปุ่มคีย์ลัด (Hot Key)…

Read More