Tag: htc

เปรียบเทียบ HTC One, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z ถ่ายวิดีโอเวลากลางคืน

เปรียบเทียบถ่ายวิดีโอกลางคืน HTC One, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z –…

Read More
HTC One

HTC One ราคา 21,900 บาท คาดว่าเปิดตัว HTC One เดือนพฤษภาคม 56

HTC One ราคา 21,900 บาท คาดว่าเปิดตัว HTC One เดือนพฤษภาคม 56…

Read More

HTC First ราคาเท่าไหร่ HTC First มาพร้อม Facebook Home คืออะไร

HTC First ราคาเครื่องเปล่า $450 HTC First คือ Facebook Phone วิธีใช้…

Read More