Tag: Key

พบช่องโหว่ใน WPA2

บริษัทผู้วางระบบรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์คไร้สายในองค์กรชื่อว่า AirTight Networks ได้เปิดเผยช่องโหว่ใน WPA2 โปรโตคอล พวกเขาตั้งชื่อว่า Hole 196 โดยกล่าวว่าผู้บุกรุกที่ได้รับการรับรองเข้าสู่เน็ตเวิร์ค…

Read More

Lock folder โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

สำหรับวิธีการ ล๊อก Folder ที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องการให้คนอื่นม าเปิดดูไฟล์ใน Folder ของเราวันนี้ ขอเสนอวิธีการ ล๊อก Folder…

Read More