Tag: lpk.dll

กำจัดไวรัส lpk.dll usp10.dll ได้แน่นอน 100%

ปัญหาไวรัส lpk.dll และ usp10.dll  นั้นเป็นส่วนหนึ่งของไวรัส Win32/PSW.Legendmir.NIG ลบหลายครั้งหลายครั้งก็ไม่ออก ซึ่งอาจมาจากการ copy folder ไปมาระหว่างเครื่อง ลักษณะอาการ…

Read More