Tag: mango

Nokia Lumia 610 โทรศัพท์ Windows Phone 7.5 ราคาไม่แพง

Nokia Lumia 610 ในปัจจุบัน เราคงจะปฏิเสธเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเครื่องมือสื่อสารไม่ได้ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ทุกวันนี้มีมือถือออกมามากมาย หลายหลายรุ่น และวันนี้จะขอแนะนำมือถืออีกหนึ่งรุ่นคือ Nokia…

Read More