Tag: memory

ทำความรู้จัก Windows 7 32-bit หรือ 64-bit

Windows 32-bit หรือ Windows 64-bit ดีต่างกันอย่างไร และทำไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สาเหตุหลักๆ ของการพัฒนา Windows…

Read More

RAM เสียรู้ได้อย่างไร

หน่วยความจำเสียเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก แต่น้อยคนจะทราบว่ามันเสีย เพราะอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้แสดงอาการที่หนักหนาอะไรเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฮาร์ดิสก์หรือซีพียู ที่ทำให้พีซีไม่สามารถใช้งานได้เลย วันนี้เรามีสัญญาณบอกเหตุให้รู้ว่าหน่วยความจำเสียมาฝากครับ ให้สังเกตุอาการต่างๆดังต่อไปนี้ – เกิดจอฟ้าขึ้นระหว่างใช้งาน…

Read More