Tag: Microsoft Security Essentials

วิธีปิด Microsoft Security Essentials เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว

ทำไมต้องปิด Microsoft Security Essentials ? ปิด Microsoft Security Essentials ไม่ให้ทำงานชั่วคราว ในกรณีจะต้องติดตั้งโปรแกรมบางประเภทที่อาจจะทำให้โปรแกรม Microsoft…

Read More

มีโปรแกรมป้องกันไวรัสดีๆ ใช้ฟรีมาเสนอ โปรแกรมสแกนไวรัสภาษาไทยฟรี

วันนี้มีโปรแกรมป้องกันไวรัสดีๆ โปรแกรมสแกนไวรัสภาษาไทยฟรี และแจกฟรีมาเสนอ ถึงโปรแกรมเหล่านี้จะนี้ไม่ดัง แต่แจกฟรี เบาสบาย ไร้ปัญหา ดังต่อไปนี้ Microsoft Security Essentials …

Read More