Tag: msn ปิดตัววันไหน

MSN ยังไม่ปิดให้บริการ แล้วจะปิดตัววันไหน

แวะมาแจ้งข่าวว่า MSN ยังไม่ปิดให้บริการนะครับ โดยก่อนหน้านี้มีข่าวกระจายในอินเตอร์เน็ตว่า MSN จะทำการปิดให้บริการลงในวันที่ 15 มีนาคม 2556 แต่ล่าสุดผมได้ลองล็อคอินเข้าใช้โปรแกรม…

Read More