Tag: Multi Window

Samsung GALAXY Note II

โฆษณา Galaxy Note 2 ตัวเต็มพร้อมแสดงจุดเด่น

Samsung GALAXY Note 2 เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของตระกูล Note เชื่อว่าหลานคนคงจะเล็งๆ ไว้อยู่เหมือนกัน หรือบางท่านอาจจะมีไว้เป็นเจ้าของแล้วเรียบร้อย และก็มีโฆษณาของ Samsung…

Read More