Tag: Nexus

Nexus 5 ราคา $299 ประมาณ 9000 บาท เปิดตัว 15 พฤษภาคม 2556

ข่าวลือ Nexus 5 ราคาประมาณ 9000 บาท เปิดตัว 15 พฤษภาคม 2556…

Read More

Nexus 4 คาดว่าจะวางขายในไทยที่งาน Thailand Mobile Expo 2013

Nexus 4 คาดว่าจะวางขายในไทยที่งาน Thailand Mobile Expo 2013 มีข่าวมาว่า LG ประเทศไทยเตรียมที่จะนำสมาร์ทโฟนของ…

Read More

LG Nexus 4 เปิดตัวอย่างเป็นทางการราคา $299 เริ่มขาย 13 พฤศจิกายนนี้

LG Nexus 4 แม้ว่างาน Android Event จะโดนยกเลิกหรือเลื่อนไปเนื่องจากพายุเฮอริเคน Sandy เข้าอเมริกา แต่ก็มีรายงานมาว่า…

Read More