Tag: Notepad

ทดสอบโปรแกรม antivirus ในเครื่องเรา

ทดสอบโปรแกรม antivirus ในเครื่องเรา 1. เปิดโปรแกรม NotePad ขึ้นมา 2. Copy โค้ดด้านล่างไปใส่ใน…

Read More

Lock folder โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

สำหรับวิธีการ ล๊อก Folder ที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องการให้คนอื่นม าเปิดดูไฟล์ใน Folder ของเราวันนี้ ขอเสนอวิธีการ ล๊อก Folder…

Read More