Tag: Office 2007

3 ขั้นตอนการแปลง MS Office เป็น PDF ง่ายๆ

วันนี้เราจะมาสร้างไฟล์ PDF ง่ายๆ จาก word หรือ power point  ง่ายๆ โดยใช้ตัวเสริมของไมโครซอฟท์…

Read More