Tag: POP3

Hotmail สนับสนุน POP3 ทั้งหมด 100% แล้ว

เมื่อต้นปี ไมโครซอฟท์ได้เริ่มเปิดบริการ POP3 ของ Hotmail ให้กับผู้ใช้ในบางประเทศ มาถึงเมื่อวานนี้ ไมโครซอฟท์ได้ประกาศว่าผู้ใช้ Hotmail ทุกคนสามารถใช้งาน…

Read More